Bóp cổ lấy nọc độc rắn hổ mang chúa khiến tỷ người thót tim, cầm tay chỉ cần lệch 1 ly là sợ đến run rẩy

Xem video:

Con rắn hổ mang chúa được lấy ra để tách nọc độc. 

Lúc đầu, người cầm khá chật vật vì con vật không chịu há miệng. 

Phải đến lần thứ ba họ mới có thể lấy nọc độc thành công. 

Vì là hổ mang chúa nên nó chứa lượng nọc độc khổng lồ. 

Nhìn lượng nọc chảy ra khiến nhiều người rùng mình. 

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.

Bắt gặp vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đi về sau sự kiện, Công Vinh không lúc nào buông tay vợ, chỉ khổ Thủy Tiên cứ phải chạy theo vì chồng đi nhanh

Thủy Tiên cùng chồng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. 

Thủy Tiên diện cây hàng hiệu trị giá gần 300 triệu đến từ nhãn hàng Just Cavalli và phụ kiện là chiếc đồng hồ Fendi.  

Công Vinh diện sơ mi  trắng trong buổi ra mắt sách tự truyện của mình.

Nhờ sự động viên của vợ, Công Vinh đã đồng ý viết tự truyện.

 

Giọng ca Thư gửi anh đưa ra những lời khuyên ông xã: “Hay anh viết cuốn sách để lấy tiền làm từ thiện. Điều này vừa có phước cho anh, vừa mang lại điều tốt đẹp cho những em nhỏ nghèo ở miền quê Nghệ An, những em nhỏ có hoàn cảnh giống như anh ngày trước”.